Professioneel Opdrachtgeverschap
Publieke organisaties kunnen er niet meer omheen: professioneel opdrachtgeverschap. Sturen op waarde (EMVI) en levensduur (Duurzaam), aanbesteden volgens de regels, de risico’s beheersen … het is meer dan ooit noodzakelijk om de steeds complexere bouwprojecten te laten slagen.

Maar professioneel opdrachtgeverschap kent niet alleen een harde, instrumentele kant. Het heeft ook een zachte kant. Die heeft alles te maken met samenwerking. Met een open, transparante communicatie en vertrouwen.

Factoren waarvan het belang maar al te vaak wordt onderschat, maar die wezenlijk zijn voor succes. Want hoe goed de gehanteerde methodes ook zijn, als partijen niet naar elkaar luisteren, ontstaan er problemen.

Een professionele opdrachtgever kijkt dus naar álle aspecten - de technische én de menselijke. Hij investeert in innovaties én in relaties. Dat doet hij weloverwogen. Hij zet kansen tegenover bedreigingen, sterktes tegenover zwaktes, en maakt dan zijn keuze - precies zoals een ondernemer dat doet.

Want zo eenvoudig is het: professioneel opdrachtgeverschap is goed ondernemerschap.

  Watertorkruid  1  :  2914  TR   Nieuwerkerk aan den IJssel    :   T (0180) 39 99 50  :   M (06) 41 52 57 95
DMS helpt de publieke organisatie te ondernemen. Daartoe combi- neert het een gedegen kennis van het bouwproces én de techniek daarin met disciplines als marke- ting en rechten.
Copyright © 2011 by "Rene"
E-Mail: renerws@hotmail.com
Mary-Ann Mooiman               Juridisch & Organisatie Adviesbureau voor de bouw
Home
Risicomanagement
Aanbestedingen
Contracten
Opleidingen (PAO)
Home   | Over DMS    | Projecten   |  Meer informatie   |  Contact    Artikelen