Bedrijfsfilosofie
Goed communiceren en informeren, intern en extern, vormen een voorwaarde voor professioneel opdrachtgeverschap. DMS helpt u grip te krijgen op die primaire processen.  Daartoe verzorg ik projectstart-ups of -kick-offs en projectevaluaties, en bied ik coachingstrajecten. Het doel daarvan is samenwerking te concretiseren in aanbestedingen en contractvorming, en te verankeren in de proces- en projectaanpak. Zodat de kennis in huis blijft, en uw organisatie minder afhankelijk wordt van derden. Zorgvuldige risicoscans ondersteunen u bovendien bij het (h)erkennen van de risico’s van de samenwerking.

Juridisch en organisatieadvies voor de bouw
DMS is een eenmanszaak die is ontstaan vanuit de vraag van publieke organisaties naar begeleiding bij de praktische invulling van professioneel opdrachtgeverschap. Een thema waarin ik mij grondig heb gespecialiseerd bij TNO Bouw en Ondergrond. Ervaring in de bouwsector had ik toen al opgedaan bij het particuliere onderzoeksbureau van Karel Dekker, KD/Consultants in Voorburg, waar ik in de jaren negentig werkte na een carrière in de ICT-wereld.

Bij TNO lag mijn focus op aanbesteden, nieuwe contractvormen en risicomanagement. Al snel werd duidelijk dat de oplossingen voor de verschillende vraagstukken binnen professioneel opdrachtgeverschap vooral instrumenteel en technisch van aard waren - terwijl de meeste risico’s op het gebied van communicatie, informatie en samenwerking lagen. Typische alfavraagstukken, in een bètawereld. Voor de antwoorden daarop was juridische kennis nodig van wet en regelgeving en de manier waarop publieke organisaties functioneren. Daarom volgde ik in 2001 de universitaire studie Nederlands Recht aan de Open Universiteit. Toen ik die studie afrondde in 2007 stond ik voor de keuze: me verder verdiepen in de theorie van professioneel opdrachtgeverschap, of de overstap maken naar de praktijk. Omdat de vraag naar kennis groot was, besloot ik tot het laatste. DMS was geboren.

DMS staat voor Dick Mooiman en Mary-Ann Salvini. Dick is econoom, en actief op het gebied van commerciële en financiële dienstverlening aan het midden- en kleinbedrijf. Hij ondersteunt mij als meewerkend partner bij mijn opdrachten.

Netwerk
Daarnaast werk ik samen met erkende experts op het gebied van risicomanagement, aanbestedingsregelgeving en contractvormen. Zo kan voor ieder project een team op maat worden samengesteld.

De relatie met deze specialisten is hecht en duurzaam. Zo’n duurzame relatie, met mensen in mijn netwerk én met mijn opdrachtgevers, is voor mij heel belangrijk. Ik besteed daar dan ook veel aandacht aan.

Mary-Ann Mooiman-Salvini
Copyright © 2011 by "Rene"
E-Mail: renerws@hotmail.com
Mary-Ann Mooiman               Juridisch & Organisatie Adviesbureau voor de bouw
  Watertorkruid  1  :  2914  TR   Nieuwerkerk aan den IJssel    :   T (0180) 39 99 50  :   M (06) 41 52 57 95
Home   | Over DMS    | Projecten   |  Meer informatie   |  Contact    Artikelen