Risicomanagement
Implementatietrajecten
  ondersteuning  van  twee provinciale en  twee  gemeentelijke overheden  bij  het duurzaam implementeren van risicomanagement in
  hun werkprocessen, met als aandachtspunten:
- het stimuleren en enthousiasmeren van   medewerkers om risicomanagement     standaard   toe te passen   binnen   hun projecten
- het  introduceren van een  gestructureerde   methode    waarin breed wordt gefocust en de nadruk ligt op het beheersen van risico’s
- het in kaart brengen van de hindernissen en randvoorwaarden voor een succesvolle duurzame implementatie van risicomanagement
  in de  gehele organisatie

  Lees meer over de twee implementatietrajecten die inmiddels succesvol zijn afgerond.

• Risicoscans
  scans van ruim honderd  projecten,  variërend van  rotonde tot  grootschalige  infrastructuur en van de  renovatie van  een  historisch
  object tot gebiedsontwikkeling

• Cursussen
  cursus risicomanagement voor gemeentelijke bouwprojecten (via de Stichting Post Academisch Onderwijs van de TU Delft)
  en cursussen op maat

Aanbestedingen en contracten

• Adviestrajecten
  ondersteuning  bij  het maken van  beleidskeuzes in  aanbestedingsprocedures  en  bij contractvorming, en bij  het toepassen van de
  UAV-GC bij nieuwbouwprojecten en in de infrastructuur

• Coaching
  begeleiding bij het op de markt zetten van prijsvragen, nieuwbouw, renovatie en infrastructuur

• Onderzoeken
  studies naar innovatieve contractvormen

Projectstart-ups en -evaluaties
• Projectstart-ups en -kick-offs
  begeleiding van projectstart-ups en -kick-offs bij gemeentelijke organisaties, waarbij aandacht werd besteed aan de diverse aspecten
  van  projectmanagement,   zoals   projectdefinitie  en -doelen,  organisatie,  communicatie,   informatiebeheer,   risicobeheersing  en
  samenwerking

• Projectevaluaties
  (ondersteuning bij) uiteenlopende evaluaties:
- het verloop van het bouwproces van een renovatieproject van een woningbouwcorporatie
- het procesverloop van een gemeentelijk gebiedsontwikkelingsproject
- het verloop van drie gemeentelijke projecten op basis van de ‘learning history’-methode
Copyright © 2011 by "Rene"
E-Mail: renerws@hotmail.com
Mary-Ann Mooiman               Juridisch & Organisatie Adviesbureau voor de bouw
  Watertorkruid  1  :  2914  TR   Nieuwerkerk aan den IJssel    :   T (0180) 39 99 50  :   M (06) 41 52 57 95
Home   | Over DMS    | Projecten   |  Meer informatie   |  Contact    Artikelen